Projecten in waarde creatie en crisismanagement

Deze pagina vermeldt projecten die Drive 128 met succes heeft afgerond. Op deze pagina kunt u meer lezen over:

  • De eigendomsstructuur: privé bezit/ DGA structuur of private equity
  • Het soort opdracht
  • De knelpunten

die de partners van Drive 128 aantroffen.

Tot slot een korte samenvatting van de oplossing die Drive 128 heeft voorgesteld en geïmplementeerd. De sectoren waar Drive 128 gewerkt heeft zijn: de mediabedrijf, de logistieke dienstverlening in opslag en overslag, marketing gedreven consumentenproductie, uitzendbranche, detacheringsbranche, technische handel en productie van  kleinchemie.