Herstructurering in de media en entertainment

Hoe voer je een herstructurering in de media en entertainment uit?

Drive 128 werd gevraagd bij te dragen aan een herstructurering in de media en entertainment. In dit geval was het een grote onderneming waarvan de directie jaren geprobeerd had zich aan te passen aan de nieuwe ontwikkelingen in de mediawereld. Maar uiteindelijk kwamen de kosten niet meer overeen met de opbrengsten. Er dreigde een snelle financiële ondergang. Hier onder beschrijven we de aangetroffen situatie.

Aangetroffen situatie

Drive 128 werd gevraagd de CFO functie op zich te nemen en vanuit die rol te ondersteunen bij een herstructurering in deze media- en entertainment onderneming. Wat trof Drive 128 aan:

 • Onderneming wordt geconfronteerd met “double digits” dalende opbrengststromen.
 • Sterk dalende advertentie inkomsten sinds 2011.
 • Geleidelijk dalende abonnementen inkomsten sinds 2007.
 • Minder toegevoegde waarde met als gevolg uitzichten op verliezen voor de komende jaren.
 • De toegevoegde waarde dekt de centrale kosten (overhead) niet meer.

Complicerende factoren:

Het bedenken van een herstructurering is een, maar de uitvoering is twee. Er waren een aantal complicerende factoren, zoals:

 • Verouderd bedrijfsmodel en verouderde bedrijfscultuur
 • Hoge gemiddelde leeftijd van de doelgroep en de werknemers
 • In 3 jaar tijd werd de 5de CFO aangesteld, kortom weinig vertrouwen.

Opdracht

 • Voer de herstructurering uit om de centrale kosten te verminderen.
 • Het begeleiden van een besparingsprogramma in alle disciplines: finance & control, personeelszaken, facilities, inkoop, operations, marketing, verkoop etc.
 • Draag zorg voor herfinanciering in overleg met moedermaatschappij.
 • Voer de transformatie van de finance & control functie uit.

Aanpak:

 • Breng rust en stabiliteit door iedereen er in te betrekken.
 • Geef ruimte voor ideeën van de medewerkers van de afdelingen.
 • Stel long term plan op als stip op de horizon
 • Focus op basis processen en forecasting

Uitkomst

 • Besparing in 6 maanden van miljoenen €uro’s
 • Vermindering van de organisatie met 20% van de FTE’s
 • Transformatie van de organisatie Finance & Control
 • Nieuw strategisch plan voor 2014 – 2017
 • Succesvolle herfinanciering
 • Oplevering van alle geplande kostenbesparingen binnen de afgesproken planning.
 • Beurskoers van de moedermaatschappij is gestegen met meer dan 200%.