Quickscan van een havenbedrijf

Quickscan van een havenbedrijf

De opdracht

In de zomer van 2015 heeft de Raad van Bestuur van een gerenomeerd Internationaal Rotterdams Haven Bedrijf Drive 128 gevraagd een analyse uit te voeren van de winstgevendheid van een van haar deelnemingen en zich een mening te vormen over het management, haar managementstijl en de opzet en uitvoering van de management control.

Quickscan van een havenbedrijf

De Quickscan van een havenbedrijf

Om deze analyse uit te voeren, voerde Drive 128 een quickscan uit. De quickscan is gebaseerd op instrumenten geleerd bij een Big Four bureau en veel management ervaring opgedaan in 25 jaar werk in de profit sector en de militaire dienstplicht. Het doel was een evaluatie op hoofdlijnen van de belangrijkste kansen, bedreigingen en verbeter mogelijkheden te benoemen. Deze quickscan van een havenbedrijf hield in: het houden van interviews, krijgen van rondleidingen over de terreinen en langs de productiemiddelen en het uitvoeren van gedetailleerde financiële analyses van de resultatenrekeningen, kasstroomoverzichten, de operationele (financiële) rapportages, de crediteurenlijsten, de omzetstatistieken etc. De quickscan was kort gezegd “het instrument ter inventarisatie van risico’s en rendementsverbetering” en vormt de basis van het plan van aanpak.

De Rapportage

Vanuit deze quickscan is Dive 128 gekomen tot een rapportage over deze uitgevoerde quickscan en gaf een oordeel over het management, de management stijl, de financiële positie van de onderneming, de strategie van de onderneming en de management control binnen de organisatie. Dat alles is uitgemond in een plan van aanbevelingen inzake de optimalisatie van de winst op lange termijn en de verbetering van de kasstromen op korte termijn neergelegd in een 13 weekse cash flow rapportage. Drive 128 stelt dat cash het belangrijkste is, naar Douglas Eustace (ex-CFO van Philips): “Cash is a fact, profit is an opinion”

Plan van Aanpak

De rapportage van de quick scan werd afgesloten met een plan van aanpak ter uitvoering. De werkmaatschappij gaat nu aan de slag met de verbetervoorstellen.