Product maken of inkopen

Product maken of kopen

Aangetroffen situatie

Een productie en handelsbedrijf in de klein chemie is onderdeel van een Corporation genoteerd aan de NYSE. Het bedrijf produceert al meer dan 40 jaar producten voor de landbouw. Maar er is druk uit het lage lonenland China.

De Amerikaanse moeder dreigt de Nederlandse productie locatie te sluiten want de internationale markt dwingt. De marktprijzen dalen fors en de Chinese concurrentie leverde $ 7 per Metric Ton, terwijl de Nederlandse kostprijs was €16 per Metric Ton (US $ / € 1.16).

Zie hier de uitdaging om het bedrijf te laten bestaan maar toch concurrerend te blijven. Om kort te zijn, de beslissing voor het Amerikaanse management is: gaan we het product maken of kopen?

Vraagstelling

De vraag die het Management Team in Nederland zich zelf stelt is: gaan we meewerken aan de sluiting of proberen we management buy out te forceren om zo te overleven?

Oplossing

Het management team gaat aan de slag en ontwerpt een strategisch plan. Daarin komende volgende activiteiten aan de orde:

  • Wat zijn de kosten van sluiting?
  • Welke nieuwe afzetmogelijkheden zijn er in de markt? Benut het Amerikaanse moederbedrijf wel het marktpotentieel voldoende? Er wordt maar 45% van de productiecapaciteit benut!
  • Ontwikkel alternatieve verkoopkanalen voor bestaande producten
  • Ontwikkel een alternatief plan met extra marktbewerking, daarmee extra productiecapaciteitsbenutting. Geef de Amerikaanse moeder een alternatief in de vorm van een Management Buy Out door het Nederlandse Management.
  • Hier hoort een herstructurering van de onderneming bij ter reductie van de kostprijs.

Resultaat

Het strategisch plan leverde een extra productiecapaciteit op door naast eindproducten ook halffabrikaten te verkopen. Daarnaast werd een besparingsplan geïntroduceerd, in plaats van een ploegendienst van 6 man plus leidinggevenden, werd een zelfsturend team van 3 man geïntroduceerd. Een verdere besparing op grondstoffenverbruik voortkomend uit Six Sigma werd voorgesteld.

De Raad van Bestuur van de Amerikaanse moeder organisatie heeft als reactie op het plan van een management buy out gevraagd of het management team dit plan ook in hun opdracht zou willen uitvoeren. Daarop reageerde het management bevestigend.

Product maken of kopen

Het Amerikaanse management beslist om het product te blijven maken. Het resultaat werd een enorme herstructurering ten gunste van een kostprijsreductie met 50%. De kostenbesparingen werden gerealiseerd in fte’s en non-fte’s. De onderneming leeft 12 jaar later nog steeds.