Mkb’er moet harder saneren

05 december, 2013

Dankzij fors ingrijpen tijdens de recessie kan het grootbedrijf de conjunctuur met vertrouwen tegemoet zien. Het midden- en kleinbedrijf moet zich echter voorbereiden op ernstige klappen. Om te voorkomen dat de bank de baas wordt moeten bedrijfseigenaars zelf veel eerder en veel zwaarder inzetten.

Analyseer eerlijk welke bedrijfsonderdelen de winst realiseren en welke onderdelen weg moeten. Durf afscheid te nemen van slecht presterend personeel, want het alternatief is dat niet alleen goede medewerkers worden getroffen, maar het hele bedrijf. Aarzel niet fors te snijden in kosten; beter te veel dan te voorzichtig. Maar realiseer ook de eindigheid van kostenbesparingen: meer verkopen levert meer op dan meer bezuinigen. Investeer dus in verkoop.

Forse ingrepen

Na forse ingrepen waarmee beursgenoteerde en grote ondernemingen al dan niet onder druk van aandeelhouders de recessie in een vroeg stadium te lijf gingen, laat het grootbedrijf nu volop optimistische geluiden horen. Voor het mkb is juichen nog niet aan de orde. Integendeel.

Veel familiebedrijven en kleine ondernemingen hebben niet gesaneerd door slecht presterende werknemers te ontslaan, verlieslatende afdelingen te sluiten en producten met onvoldoende rendementsbijdrage af te stoten. Nu hun reserves zijn uitgeput, is nieuw krediet niet of zeer moeilijk te krijgen.

Het beeld van het economisch herstel wordt vertekend door de krachtige opleving van de export. Kleine bedrijven die zich op de lokale afzetmarkt richten hebben het nog steeds moeilijk. Het aantal kleinere bedrijven in moeilijkheden is op dit moment 10 tot 20% hoger dan tijdens het dieptepunt van de recessie.

Kredietfuik

Een nieuwe golf herstructureringen is onafwendbaar. Een onmiskenbare indicatie daarvan is het sterk toenemende aantal vragen vanuit banken naar interim-managers die tijdelijk het roer kunnen overnemen bij klanten die niet op eigen kracht uit de kredietfuik kunnen komen. Vaker dan hen lief is zal op de interimmer de bewindvoerder volgen. Lang niet alle bedrijven zijn nog te redden.

Ook de politiek moet zich voorbereiden op de twee gezichten van economisch herstel. Het voortijdig afbouwen van stimuleringsregelingen kan de nekslag betekenen voor menig mkb-onderneming. Hetzelfde geldt voor het verminderen van de mogelijkheden voor flexibel werk, zoals recentelijk bepleit door vakbonden. Mkb’ers moeten enerzijds dringend worden gewezen op het feit dat het gevaar voor hen allerminst is geweken en dat urgente actie noodzakelijk is. Anderzijds verdient de sector, die terecht nog steeds de motor van de vaderlandse economie is, alle steun.

Diederik van den Biggelaar en Jeroen Nuesink zijn de oprichters van Mandaat Interim Management.