Hoe kun je als MKB groeifinanciering bemachtigen?

15 december, 2014

Het MKB is de motor van de economie

Het Midden en Klein Bedrijf (MKB) is al jaren de grote motor van de economie. Het MKB heeft maximaal 250 personeelsleden en/of maximaal €50 miljoen omzet en/of een balanstotaal €43 miljoen balanstotaal. Het is juist dit MKB  dat momenteel onder deze zwakke economische omstandigheden problemen ervaart met het verkrijgen van financiering voor groei. De kredietverlening naar bedrijven vermindert door het verscherpte toezicht van De Nederlandsche Bank, de Autoriteit Financiële Markten en de verzwaarde eisen voor Financiele Verslaglegging voor banken onder Basel III.
Speciaal ondernemers met financieringsbehoefte in de orde van grote van €350K tot €1 miljoen onder vinden  financieringsknelpunten. Naast eerder genoemde oorzaken geldt voor deze groep dat financiering voor de banken minder hoge winstmarges oplevert. Kortom ook op de lange termijn zijn de perspectieven voor het MKB minder gunstig.

Hoe kun je als MKB groeifinanciering bemachtigen?

 1. Het allerbelangrijkste is natuurlijk winst maken en een positieve kasstroom genereren en versterken. Dat betekent zuinig zijn met uitgaven en met de kosten, scherp inkoopbeleid en de concurrentie te slim af zijn met de juiste prijs- en promotiestrategie en tenslotte ook zorgen dat de klanten snel en volledig betalen.IMG_1260
 2. Met winst maken kun je het eigen vermogen versterken of dividend uitkeren. Met de versterking van het eigen vermogen en de solvabiliteit vergroot de ondernemer de kans op succesvolle externe financiering. Mocht dit nog onvoldoende zijn dan kan de ondernemer opzoek gaan naar particuliere (mede) investeerders zoals, Business Angels (rentenierende succesvolle ondernemers), Venture Capital (investeren in opstartende bedrijven) en Private Equity (investeren in volwassen bedrijven). Partijen die graag meedoen met het vooruitzicht van waarde stijging uitmondend in een exit.
 3. Business Angels zijn er velerlei. Juist de combinatie van financiering én begeleiding maakt business angels een zeer belangrijke partij in de markt van ondernemingsfinanciering.
  1. Zo heeft bijvoorbeeld een aantal partijen eind 2009 de handen ineengeslagen binnen de koepelorganisatie Business Angels Nederland.
  2. Een bekende business angel in Nederland is Annemarie Van Gaal. Om met een business succesvol zaken te doen is het belangrijk om de 3 vragen van Marissa Mayer voor u zelf te beantwoorden: Kun je het prototype ook leveren? Kun je verbinding met andere netwerken maken? Kun je groeien?
  3. Venture Capital investeert in ondernemingen die de start up fase met succes zijn doorgekomen. Met Venture Capital kunt u als ondernemer succesvol zaken doen als uw business plan voldoet aan hun normen en zij geloven dat er de juiste directie zit om het uit te voeren.
   Zoekt u als startende ondernemer groei kapitaal dan zijn er de wegen naar seed capital financiering en de provinciale ontwikkelingsmaatschappijen.
  4. Private Equity investeert in ondernemingen die volwassen zijn. Een volwassen ondernemingen heeft een positieve kasstroom en maakt winst. Private Equity bestuurt haar investeringen sterk financieel.
  5. Seed Capital ondernemingen. Dit zijn ondernemingen die early stage financiering doen. Vaak wordt de financiering gesteund door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) via het Agentschap.nl.
 4. Mochten banken en mogelijke investeerders om vele redenen niet mee willen financieren dan is altijd een mogelijkheid de financiering te organiseren met leveranciers. Dit kan noodzakelijk zijn als uw onderneming net uit zwaar weer komt of de activiteit als te risicovol wordt gezien. Met leveranciers kunt u praten over een leverancierskrediet specifiek gericht op uw investering naast de financiering uit de gewone activiteit.  Een van mijn opdrachtgevers heeft op deze manier met hulp van haar belangrijkste toeleveranciers de productiecapaciteit kunnen uitbreiden op het moment dat de banken en overheden de onderneming nog te risicovol vonden.
 5. De overheid is zeker een partner die de ondernemers steunt met fiscale maatregelen. De maatregelen zijn gericht op een lagere winstbelasting (5% in plaats van 25% via de innovatiebox) en / of via vermindering van afdracht loonbelasting (WBSO-regeling).
 6. De overheid heeft via het Ministerie van EL&I Agentschap.nl een middel om innovatie krediet te ondersteunen. Hierbij stelt de overheid financiering voor techno en creatieve starters ter beschikking via de Seed Capital Financiering. Dit is een financiering die een maximum kent van €500.000. Dit kan in de vorm van eigen vermogen of via een garantie van de lening via de bank.
 7. De provinciale overheid is eigenaar van een ontwikkelingsmaatschappij die geld investeert in het eigen vermogen van startende ondernemingen Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij.
 8. Er zijn ook steeds meer factoringmaatschappijen die het midden- en kleinbedrijf ondersteunen met voorfinanciering van facturen om zo de lange betaaltermijnen van grote ondernemingen op te vangen. Dat kost rente en administratiekosten maar zorg voor directe kasstroom.
 9. Tot slot is er voor starters een nieuwe manier van financieren ontstaan: Crowd funding. Dit heeft met name in de Verenigde Staten een vlucht genomen. Het is een prima alternatieve manier voor (techno) starters.
Om de terughoudendheid in financieringsverstrekking in de Verenigde Staten van Amerika een oplossing te bieden is door de overheid een fiscaal gestimuleerde constructie gevonden. Dit zijn de zogenaamde BDC’s  (Business Development Company). Dit zijn bedrijven die de financieringstaak van de banken voor kleine bedrijven min of meer hebben overgenomen.
Ze doen dat op verschillende manieren. De BDC kan dit bijvoorbeeld doen door het verstrekken van preferente leningen of door deel te nemen in het aandelenkapitaal van een jonge onderneming. Een BDC loopt daarbij risico en verstrekt een dergelijke financiering vaak met bijkomende voorwaarden. Een voorwaarde is meestal betrokkenheid bij zo’n jonge onderneming in het management, zodat toezicht van de BDC op de ontwikkeling van de jonge onderneming gegarandeerd is, waarbij de BDC ook op management gebied met raad en daad terzijde staat. De functie van de BDC is dus eigenlijk wat meer dan die van de bank. De Amerikaanse regering ziet het nut van de BDC in en heeft daarvoor belastingfaciliteiten gecreëerd. De belangrijkste is dat de BDC in Amerika geen vennootschapsbelasting hoeft te betalen, als ze maar ten minste 90% van haar winst als dividend uitkeert. En hoe wordt de BDC zelf gefinancierd? Op de eerste plaats door aandeelhouders.

Investeringsklimaat

In Nederland zijn financiers bereid geld in een onderneming te stoppen als de ondernemer enig track record kan overleggen. Dit betekent, heeft hij al laten zien dat er positieve kasstromen worden gegenereerd. Hier tegenover staat het Amerikaanse klimaat. Amerikaanse financiers zijn bereid meer risico te nemen. Hiermee wordt de innovatieve kracht van Amerika groter. Het aantal privé investeerders rondom Palo Alto (hoofdkwartier van Apple) en Amsterdam is veel  groter dan dat rondom Amsterdam, Eindhoven of Delft. Dat is meer een verschil in mentaliteit en cultuur.

Conclusie

In deze veranderde economische tijden waar het verkrijgen van geld weer schaars wordt en risico een prijs heeft, zijn er voor de ondernemer nog vele andere mogelijkheden tot het verkrijgen van financiering. Om deze financiering te realiseren moet de ondernemer / onderneming wel voldoen aan een paar voorwaarden. Deze voorwaarden zijn velerlei. Maar de basis is en blijft zorgvuldig ondernemerschap.