Financiering via de bank. Waar moet je opletten?

15 april, 2014

Financiering via de bank. Waar moet je opletten?

Als een ondernemer wil starten of wil groeien, heeft de ondernemer geld nodig. Dit kan de ondernemer zelf inbrengen, maar de bank kan ook een financiering verstrekken. De ondernemer komt bij het eerste loket van de bank. Dat is het account management. Vaak een uiterst vriendelijke persoon, enthousiast en zeker geïnteresseerd om met de ondernemer aan de slag te gaan. Als de ondernemer bij de bank komt, let de bank op een aantal aspecten bij het geld uitlenen, te weten:

 1. Kwaliteit van het management
  Dat betekent in praktijk: welke ervaring heeft het management in de branche en met het leiden van een onderneming?
 2. Kwaliteit van de financiële rapportages naar de bank
 3. Historische rentabiliteit, de kasstromen en de prognose ervan
 4. Vermogensstructuur: hoeveel eigen vermogen en of vreemd vermogen zit er al in de onderneming
 5. Welke zekerheden kan de ondernemer verstrekken?
  • Is er een hypotheek mogelijk?
  • Zijn er voorraden?
  • Zijn er aparte BV’s?
  • Is er intellectueel eigendom?
 1. Wat is de positie van de ondernemer en aanstaande kredietnemer in de branche?
 2. Wat zijn de branchevooruitzichten?

Nadat het account management de eerdere genoemde elementen positief heeft beoordeeld, komt de volgende stap. De stap die voor sommigen op een ‘black box’ lijkt. Dat is de goedkeuring door de kredietcommissie.

De krediet commissie beoordeelt slechts 4 inhoudelijke en cijfermatige aspecten die de ondernemer aan moet leveren:

 1. Cash Flow: verleden, heden en prognose
 2. Rentabiliteit: verleden, heden en prognose
 3. Solvabiliteit: verhouding eigen vermogen vs vreemd vermogen nu en na financiering
 4. Rendement: verleden heden en prognose

Voor de kredietcrisis was men binnen de banken op 1 van de bovenstaande 4 punten soepel. Maar nu zijn de banken niet meer soepel. De bank wil geen enkel risico lopen. De ondernemer vraagt de bank om geld dat de ondernemer zelf niet heeft. Dan moet het hoofd van de ondernemer in de ‘strop’.  Daarom kijkt de bank scherp naar de dekking die de ondernemer kan bieden. Dit is eigenlijk een van de belangrijkste punten. Welke zekerheden kan de ondernemer geven vanuit het prive vermogen? Is er bijvoorbeeld een overwaarde op het huis?  Wat brengt de ondernemer zelf in?

Omdat de krediet acceptatie bij de banken scherp is, hebben veel bedrijven het moeilijk met nieuwe (groei) financiering. Er zijn zelfs banken in de markt die de huidige kredietovereenkomsten opzeggen omdat de onderneming een verhoogd risico heeft toegewezen gekregen. Dan wordt het zoeken naar herfinanciering momenteel nog lastiger.

Positieve elementen voor de bank

Het is niet alleen maar negatief kritisch. Voor de bank zijn er een aantal extra positieve aandachtspunten:

 1. Er zijn al cash genererende contracten (getekend en wel)
 2. Waarom wil je het totale bedrag lenen? Waar ga je dat aanbesteden en kan het ook met minder?
 3. De ondernemer draagt een  of meerdere participanten aan die meefinanciert?

De startende ondernemer kan ook gewoon vanaf de keukentafel beginnen. Dan bouwt de ondernemer het langzaam op en kan met de verdiende centjes verder investeren. Dan is de groei langzaam maar wel verantwoord.

Alternatieven

Voor de ondernemer zijn er wel alternatieve financieringsmogelijkheden. Er zijn twee soorten (en een derde soort) financiering. De eerste is eigen vermogen. De tweede is vreemd vermogen. Maar er is ook een derde vorm. Dit is de mogelijkheid om vreemd vermogen op termijn om te zetten in eigen vermogen. Dit noemt men een mezzanine lening. Dit is een (achtergestelde) lening met een optie tot koop van aandelen.

Voor de verstrekker van het geld heeft de optie tot het verstrekken van een lening een voordeel. Dit is een fiscaal voordeel. Mocht de geldnemer failliet gaan dan is een lening aftrekbaar voor de verstrekker. Het storten van eigen vermogen is niet fiscaal aftrekbaar.

Wil je als ondernemer geld lenen, dan kan dat ook onderhands, bij vrienden, bekenden en / of relaties. De ondernemer kan hen extra belonen met prestatie gerichte rente of bonussen bij het behalen milestones. Dit maakt het voor alle partijen interessant.

Kortom waar moet een ondernemer opletten bij de financiering via de bank? Het is nogal een lijstje, maar als de ondernemer het goed voorbereid, komt de financiering er echt wel.